Kilka video z pomocami logopedycznymi, które do 23 listopada są 25% TAŃSZE

Baza logopedyczna „Rysunkiem i słowem kształtuję wymowę. Pomoce logopedyczne wspierające komunikację i mowę dzieci cz. 1 sierpień 2019 roku:

Jest to zestaw ponad 150 gotowych rysunków z tematów:

– części mowy (czasowniki, przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki, zaimki)

– wyrazy dwu- i trzysylabowe

– wyrażenia dźwiękonaśladowcze

– utrwalanie głosek [f], [fi] oraz [w], [wi]

– utrwalanie głoski [s]

oraz gry logopedyczne.

Baza logopedyczna „Rysunkiem i słowem kształtuję wymowę. Pomoce logopedyczne wspierające komunikację i mowę dzieci cz. 2 -listopad 2019 roku

Jest to zestaw ponad 150 gotowych rysunków z tematów:

– utrwalanie głosek [k], [ki]

– utrwalanie głosek [g], [gi]

– utrwalanie głosek [l], [li]

– utrwalanie głoski [r]

oraz gry logopedyczne.

Gry logopedyczne, które są w bazie cz. 1 i cz. 2 (ale w każdej z innymi głoskami):

2 gry logopedyczne z bazy cz. 1 w użyciu:

Jedna z zabaw logopedycznych (opisana w dodatku) z bazy cz. 2 w użyciu:

Baza logopedyczna „Rysunkowe szaleństwa. Rysunki i gry logopedyczne z głoskami szumiącymi”-  styczeń 2021 roku

Jest to zestaw ponad 90 gotowych rysunków z tematów:

– utrwalanie głoski [ż/rz]

– utrwalanie głoski [cz]

– utrwalanie głoski [dż]

– utrwalanie głoski [sz]

oraz gry logopedyczne.

Niektóre gry logopedyczne z głoskami szumiącymi w użyciu:

Ćwiczenia lewopółkulowe – styczeń 2020 r.

Zestaw 1 „Główka zgaduje, a rączka pracuje. Lewopółkulowe wycinanki-układanki”

Zestaw 2 „Co oczko dostrzeże, dziecko zaznaczy na papierze. Lewopółkulowe wskazywanki-zakreślanki”

Niektóre ćwiczenia lewopółkulowe w użyciu:

Pomoce logopedyczne do 23 listopada 25% TANIEJ