Szukasz ćwiczeń wspomagających rozwój dzieci?

Pobierz bezpłatne ćwiczenia lewopółkulowe: sekwencje, kategoryzacja, domykanie rysunku.

Pobierz te BEZPŁATNE ćwiczenia lewopółkulowe, ponieważ one:

mają ogromny wpływ na funkcje intelektualne,

stymulują głównie lewą półkulę mózgu, która z kolei: analizuje, przetwarza linearnie, porządkuje sekwencje, wykrywa relacje,

✅ mogą być wykorzystane do wielu innych ćwiczeń ogólnorozwojowych takich jak: analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenie operacji myślowych, ćwiczenia pamięci, grafomotoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej.